เกี่ยวกับเรา
ห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทัวร์และกิจกรรม
คอมเม้นท์
ติดต่อเรา

 

 
กิจกรรม
ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคํญ
สถานที่อท่องเที่ยว
บนดอยแม่สลอง
สถานที่ี่ท่องเที่ยว
ใ กล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
เชียงแสน
    เป็นเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำโขง มีประวัติและความเป็นมาที่เก่าแก่เป็นเมืองโบราณ ในสมัยปัจจุบันนิยมเป็นท่าเทียบเรือขนของสินค้าจากเมืองจีนถือเป็นเมือง
เศรษฐกิจเมืองหนึ่ง ท่าสามารถข้ามไปเที่ยวลาวได้

สามเหลี่ยมทองคำ
     ท่านสามารถมองเห็นสามประเทศได้ที่นี่  คือ ไทย พม่า และลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในจ.เชียงราย ท่านสามารถเข้าชมหอฝิ่นได้ซึ่งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำ

หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
    อยู่ระหว่างอำเภอ ท่าตอน-แม่สลองท่านสามารถแวะชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงคอยาวได้

แม่สาย
    เป็นเมืองชายแดนติดประเทศไทย-พม่า ท่านสามารถข้ามไปเที่ยวชมวัดในพม่าและจับจ่ายซื้อของที่ท่าขี้เหล็กพม่าได้อย่างสะดวก


                                                หน้าถัดไป>>


 
   
 

   จุดท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง :

-ตลาดเช้า ซึ่งตั้งอยู่ยังใจกลางหมู่บ้านแม่สลอง เวลาที่นิยมเที่ยวชมอยู่ระหว่างหกโมงเช้า ถึง เจ็ดโมงครึ่ง
-ตลาดชุมชน เป็นตลาดที่ขายของที่ระลึกของชนพื้นเมือง

-สวนชา บนดอยแม่สลองมีชื่อเสียงในการปลูกชาที่สุดในประเทศไทยบนดอยมีสวนชาอยู่หลายแห่งแต่ที่นักท่องเที่ยวนิยม  มาเที่ยวชม คือ สวนชาวังพุดตาน ซึ่งเป็นสวนชาที่อยู่ติดกับที่พักของเรา  ท่านสามารถถ่ายรูปและเที่ยวชมได้อย่างอิสระ หรือสามารถแวะชมโรงงานชาในบริเวณใกล้เคียงได้

- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่ที่ยอดเขาบนดอยแม่สลองท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง  แม่สลองได้จากบนพระธาตุ ยามเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยงามไม่แพ้ที่อื่น
-สุสานนายพลต้วน นายพลต้วนเป็นผู้ก่อตั้งแม่สลองเป็นบุคคลที่คนบนแม่สลองเคารพนับถือ ท่านจะได้ทราบชีวประวัติ ของนายพลต้วน สุสานนี้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านนายพลต้วน
-อนุสรณ์สถานวีรชนจีน เป็นสถานที่ก่อสร้างสไตล์จีน เพื่อเคารพและจดจำวีรชนซึ้งเสียชีวิตระหว่างการสู้รบ มีประวัติ ความเป็นมาของดอยแม่สลองให้ท่านได้ศึกษา

-หมู่บ้านชาวเขา มีหมู่บ้านชาวเขาหลายแห่งอยู่บนรอบนอกของดอยแม่สลองท่านสามารถชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น  อาข่า, เย้า,ลีซอ,มูเซอ,กระเหรี่ยงคอยาว บางหมู่บ้านที่ห่างไกลยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมทางเราขอแนะนำให้ท่านที่มีโอกาส  รีบมาเที่ยวชมก่อนที่วิถีชีวิตชาวบ้านจะเปลี่ยนไป

 

 
 
วัดร่องขุ่น
    เป็นวัดที่ก่อสร้างอย่างงดงามฝีมือออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นวัดที่สวยงามสะดุดตาที่ออกแบบไม่เหมือนวัดที่ไหนในโลก


ดอยตุง

    เป็นสถานที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)พระองค์ท่านทรงเป็นผู้บุกเบิกสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเขาที่ปลูกฝิ่นใีห้มีอาชีพและสมเด็จย่าทรงสร้างพระตำหนักอยู่บนดอยตุงและทรงสร้างสวนสมเด็จย่าที่มีชื่อเสียงซึ่งใครไปท่องเที่ยวดอยตุงต้องไม่พลาดเยี่ยมชม
และที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งคือกาแฟดอยตุง


วัดถ้ำป่าอาชา
ทอง
    พระขี่ม้าบิณฑบาต  สำนักปฎิบัติธรรมถ่ำป่าอาชาทองจัดตั้งโดยครูบาเหนือชัย โฆษิโต เดิมสภาพพื้นที่ทุรกันดารการคมนาคมไม่ดี ท่านจึงให้พระและเณรขี่ม้าออกบิณฑบาต เหตุเพราะต้องผ่านเขาสลับซับซ้อนและยังต้องลุยน้ำกว่าจะออกมาถึงปากทางจนกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 


กิจกรรม


  เดินป่า
   ทางเรามีไว้บริการท่านแต่ต้องจองล่วงหน้า มีไกด์ท้องถิ่นชำนาญพื้นที่พาท่านสัมผัสพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ขี่ม้าชมหมู่บ้าน

  
 ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว่างได้เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา วัด  ผ่านป่าที่ยังสมบูรณ์ มีคนดูแลท่านตลอดการเดินทาง

ออฟโรด ทัวร์
  พาชมไร่ชาหรือหมู่บ้านชาวเขาที่ห่างไกล