THE STORY OF MAESALONG MOUNTAIN HOME

เริ่มแรกเรามีชื่อ ”แม่สลองฟาร์มสเตย์” ชื่อฟาร์มสเตย์ไม่สามารถสะท้อนความรู้สึกและบรรยากาศที่พักของเราได้อย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม” ซึ่งจะสามารถบรรยายภาพ บรรยากาศที่พักได้อย่างดีและเหมาะสม เราตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง แม่สลองมีภูมิประเทศติดชายแดนไทย-พม่า แม่สลองก่อตั้งโดยทหารจีนกองพล 93 ซึ่งนำโดย นายพลต้วน หลังจากสงครามภายในประเทศจีนต่อมาชาวเขาเผ่าต่างๆอพยพมาอาศัยอยู่รอบนอกของดอยแม่สลอง อากาศบนดอยแม่สลองมีอากาศเย็นทั้งปี ช่วงหน้าหนาวอากาศ จะหนาวเย็นมากซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของชาและพืชเมืองหนาว ในเดือนมกราคมของทุกๆปีดอกซากุระ(พญาเสือโคร่ง) จะบานทั้งดอยแม่สลอง ดังนั้นความหลากหลายของวัฒนธรรม ของชนเผ่าและภูมิอากาศที่พิเศษทำให้แม่สลองมีลักษณะพิเศษเฉพาะและได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั้งหลาย แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม เป็นบ้านพักบนภูเขาส่วนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและไร่ชามีบรรยากาศที่เงียบสงบต่างกับที่พักอื่นๆในแม่สลองแหมาะสำหรับท่าน ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายและมาสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด