BOOKING > CHECK IN : CHECK OUT : Room Type : ADULTS :

THE STORY OF MAESALONG MOUNTAIN HOME

           เริ่มแรกเรามีชื่อ "แม่สลองฟาร์มสเตย์"  ชื่อฟาร์มสเตย์ ไม่สามารถสะท้อนความรู้สึก และบรรยากาศที่พักของเราได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  "แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม"  ซึ่งจะสามารถบรรยายภาพ บรรยากาศที่พักได้อย่างดี และเหมาะสม เราตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง แม่สลองมีภูมิประเทศติดชายแดนไทย - พม่า แม่สลองก่อตั้งโดยทหารจีนกองพล 93 ซึ่งนำโดย นายพลต้วน หลังจากสงครามภายในประเทศจีน ต่อมาชาวเขาเผ่าต่างๆอพยพมาอาศัยอยู่รอบนอกของดอยแม่สลอง อากาศบนดอยแม่สลองมีอากาศเย็นทั้งปี ช่วงหน้าหนาว อากาศจะหนาวเย็นมากซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของชา และพืชเมืองหนาว ในเดือนมกราคมของทุกๆปี ดอกซากุระ (พญาเสือโคร่ง) จะบานทั้งดอยแม่สลอง ดังนั้นความหลากหลายของวัฒนธรรม ของชนเผ่าและภูมิอากาศที่พิเศษทำให้แม่สลองมีลักษณะพิเศษเฉพาะ และได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั้งหลาย แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม เป็นบ้านพักบนภูเขาส่วนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและไร่ชา มีบรรยากาศที่เงียบสงบต่างกับที่พักอื่นๆในแม่สลอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย และมาสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด